Muutostyön
lupahakemus

Kirjanpitäjä Sami Rautiainen pitelee kädessään paperilennokkia.

Haluatko tehdä muutostyön lupahakemuksen? Täytä tämä lomake

*) Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia

  Taustatietoja

  Täytä lomakkeeseen mahdollisimman tarkat tiedot aiotusta remontista.

  Otamme tarvittaessa yhteyttä lomakkeeseen täytettyihin yhteystietoihin.

  Jos ette osaa vielä arvioida remontin aloitus- ja lopetuspäivämäärää, laittakaa aloitus- ja lopetuspäivämääriksi lomakkeen täyttöpäivä.

  Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja.

  Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen, minkä jälkeen taloyhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja (kustannukset maksaa osakas). Osakkaalle ilmoitetaan, saako muutostyö aloitusluvan vai ei. Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin hyväksytty muutostyöilmoitus on palautettu osakkaalle. Jos projekti vaatii viranomaisluvan (rakennuslupa, tai toimenpidelupa), huolehtii osakas sen hankinnasta (taloyhtiö antaa osakkaalle tarvittaessa valtakirjan). Viranomaisluvista aiheutuvat kustannukset maksaa osakas.

  Asbesti

  Muutostyöluvan hakijan on kustannuksellaan selvitettävä sisältääkö muutostyössä käsiteltävät pinnat, purettavat materiaalit, yms. asbestia. Asbestia saattaa esiintyä mm. erilaisissa pintamateriaaleissa, sauma-aineissa, kiinnityslaasteissa, eristeissä ja liimoissa. Tarvittaessa kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Taloyhtiölle on tarvittaessa pystyttävä esittämään kirjallinen selvitys materiaalin asbestittomuudesta.

  Kaikista remonteista on hyvä tehdä ilmoitus taloyhtiölle, kuitenkin maalaus ja tapetointityö ei ole luvanvaraista työtä.

  Huoneisto

  Omistaja

  Muutostyö

  A. Rakennustekniset työt

  A1. Urakoitsija

  A2. Valvoja

  A3. Suunnittelija

  B. LVI-työt

  (LVI-töistä vastaavalla yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat kunnossa. Laita yrityksen nimi ja Y-tunnus kenttiin)

  B1. Urakoitsija

  B2. Valvoja

  B3. Suunnittelija

  C. Sähkötyöt

  (Kirjoita tähän sähkötöitä tekevän yrityksen nimi ja yhteystiedot. Heillä pitää olla sähköasennusluvat.)

  C1. Urakoitsija

  C2. Valvoja

  C3. Suunnittelija

  D. Vesieristys

  Aikataulu

  Liitteet

  Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn kaavakkeen tietojen tallentamisen*